Kontakt och besöksadresser

Härnösands kommun
871 80 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00
Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se

Besöksadresser till Härnösands kommuns förvaltningar, enheter och avdelningar.

Härnösands Rådhus

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Arbete och integration
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Tolkförmedlingen
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Vuxenutbildningen
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Yrkeshögskolan
Gånsviksvägen 2
Härnösand
Telefon: 0611-34 86 03

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunreception
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunreceptionens öppettider
Måndag - fredag: 08.00 - 16.30

Kommunstyrelseförvaltningen
Nybrogatan 8
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Diarium och arkiv
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Ekonomiavdelningen
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunikationsavdelningen
Nybrogatan 13
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

IT-avdelningen
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunarkivet
Majorgränd 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunledningskontoret
Nybrogatan 8
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunreception
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kostenheten och Navet
Södra vägen 3 - 5
Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 00

Näringslivsenheten
Nybrogatan 13
Härnösand
Telefon: 0611-34 80 34

HR-avdelningen
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kulturenheten
Nybrogatan 13
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Överförmyndarenheten
Köpmangatan 1
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Rekrytering- och bemanningsenheten
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon 0611-34 80 00

Samhällsförvaltningen

Samhällsförvaltningen
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Administration
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Bygg och miljö
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Trafik, Fritid och Ungdomsavdelningen
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Ungdomsavdelning
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Skolkontoret
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Härnösands gymnasium
Brunnshusgatan 20
Härnösand
Telefon expedition: 0611-34 84 01

Musik och kulturskolan
Storgatan 41 B
Härnösand
Telefon expedition: 0611-34 85 92

Pedagogisk omsorg
Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Norra Kyrkogatan 2
Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00