Samhällsförvaltningen

Johannesbergshuset

Samhällsförvaltningen finns i Johannesbergshuset.

Välkommen till Samhällsförvaltningen!
Vi arbetar med kommunens samhällsutveckling och fysiska planering. Vi ansvarar även för, fritidsverksamheten samt ungdomsfrågorna. Vi arbetar också med miljö och naturvård liksom gator, trafik, parker, skog och mark.

Tänker du söka bygglov, tillstånd eller har du något annat ärende till samhällsförvaltningen? Kontakta oss så ordnar vi ett möte på en tid som passar dig.
Vi kan även ställa upp på lunch- eller kvällstid.

Thomas Jenssen

Förvaltningschef
Thomas Jenssen
Telefon: 0611-34 81 55
E-post: thomas.jenssen@harnosand.se

Besöksadress

Servicecenter
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3
871 80 Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 40