Kvalitet

Det är du som bor i Härnösand som är vår största inspiratör i vårt arbete att ge dig bättre service och höja kvalitén på våra tjänster.

Kommunens synpunktshantering är ett bra sätt för dig att sätta fingret på det du tycker att vi gör bra eller lyfta fram något som du vill att vi ska förändra eller göra bättre.

Inkomna synpunkter eller klagomål registreras och analyseras för att vi ska kunna dra de rätta slutsatserna och genomföra lämpliga åtgärder för att öka kvalitén på vår service.

Det är sedan Samhällsförvaltningens uppgift att utifrån ekonomiska ramar och resurser försöka uppfylla våra medborgares önskemål om förbättringar.