Samhällsförvaltningens målsättning

Flygbild över centrala Härnösand

Målinriktningen för vår verksamhet styrs i många fall av lagstiftningen för våra olika myndighetsområden.

Kommunens politiker beslutar sen om de mål som ska gälla på den lokala nivån för Samhällsförvaltningens olika verksamhetsområden