Miljöavdelningen

Vi på Miljö arbetar för att Du och alla som bor och verkar i Härnösands kommun ska ha en god livsmiljö. Vi är i första hand en lokal tillsynsmyndighet som arbetar inom områdena miljöskydd, naturvård inklusive strandskydd, hälsoskydd samt livsmedelssäkerhet.

Vi medverkar även bl.a. i kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar och ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag.  

Mer information om dessa frågor finns under modulen Boende, miljö och trafik högst upp på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Personal

Miljöchef, vakant

Miljöchef
Helene Lager

Telefon: 0611-34 81 01

Katja Andersson

Miljöhandläggare
Katja Andersson

Telefon: 0611-34 81 34
Arbetsområden: Livsmedelstillsyn, köldmedier och hälsoskydd.

Monika Bertgren

Planekolog
Monika Bertgren
Telefon: 0611-34 81 07
Arbetsområde: Naturvårdsärenden, säkerställa och bevaka naturmiljöintressen, strandskydd, kalkning, algblomning och björnloka.

Lena Drejare

Miljöhandläggare
Lena Drejare

Telefon: 0611-34 81 94
Arbetsområden: Miljötillsyn och miljöplanering, vindkraft, avfall, kemikalietillsyn.

Linda Fransson

Miljöhandläggare
Linda Fransson

Telefon: 0611-34 81 92
Arbetsområden: Livsmedelstillsyn, hälsoskydd, smittskydd och beredskap.

Monica Friman

Miljöhandläggare, energi- och klimatrådgivare
Monica Friman

Telefon: 0611-34 81 97
Arbetsområden: Enskilda avlopp, avfall, värmepumpar, miljötillsyn och energirådgivning.

Camilla Löfnäs

Miljöhandläggare
Camilla Löfnäs
Telefon: 0611-34 81 47
Arbetsområden: Enskilda avlopp, reningsverk, livsmedelstillsyn och dricksvatten.

Dan Tjell

Miljöhandläggare
Dan Tjell
Mobil: 070-303 86 79
Arbetsområden: Miljötillsyn, jordbruk, växtskydd och cesium.