Plan och byggavdelningen

Våra arbetsuppgifter är:
Bygglov, rivningslov, marklov, anmälan byggåtgärder, fysisk planering, detaljplaner, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och bidrag till bostadsanpassning.

Har du tänkt bygga nytt, bygga till, bygga om eller använda ditt hus för annat ändamål? Ska du riva eller utföra markarbeten som avsevärt ändrar höjdläget på marken? Då ska du vända dig till vår plan och byggavdelning.

Utanför detaljplan och samlad bebyggelse är det däremot betydligt friare. Mindre tillbyggnader av bostadshus samt kompletteringsbyggnader (uthus och gäststugor etc) får uppföras utan lov.

Mer information om dessa frågor finns under modulen Boende, miljö och trafik högst upp på sidan.

Personal

Plan och byggchef, vakant

Plan och byggchef
Alexandra Lagerlund
Telefon: 0611 - 34 81 08

Erik Olsson

Stadsarkitekt
Erik Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 12
Börjar den 20 augusti
Arbetsområde: Fysisk planering, bevarande och utvecklingsfrågor för Härnösands byggda miljö. Gestaltningsfrågor beträffande byggnader, gator, torg, kajer, parker med mera.

Thomas Lindström

Bygglovhandläggare
Thomas Lindström
Telefon:0611 - 34 81 16
Arbetsområde: Verksamhetsledare. Bygglov, förhandsbesked, marklov och anmälan av byggåtgärder.

Birgitta Persson

Bygglovhandläggare
Birgitta Persson
Telefon: 0611 - 34 80 80
Arbetsområde: Bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov och anmälan av byggåtgärder.

Sara Sjöberg

Bygglovhandläggare
Sara Sjöberg 
Telefon: 0611 - 34 81 52
Arbetsområden: Bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov och anmälan av byggåtgärder.

Sara Sjöberg

Bygglovhandläggare
Jennifer Fahlén 
Telefon: 0611 - 34 81 43
Arbetsområden: Bygglov, anmälan av byggåtgärder..

Linda Johansson

Planarkitekt
Linda Johansson
Telefon: 0611 - 34 81 27
Arbetsområde: Detaljplanering, övrig samhällsplanering.

Malin Nyberger

Detaljplanehandläggare
Malin Nyberger
Telefon: 0611 - 34 81 26
Arbetsområden: Detaljplaner

Fredrik Bergman

Planhandläggare
Fredrik Bergman
Telefon: 0611-34 81 31
Arbetsområden: Detaljplaner

Ulrika Olsson

Bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13
Arbetsområde: Bidrag till bostadsanpassning.

Margareta Byström

Bygglovkoordinator
Margareta Byström 
Telefon: 0611 - 34 81 75
Arbetsområden: Administrativ handläggare främst för Bygg och Planavdelningen inklusive bostadsanpassning men även Miljöavdelningen. Stöd i dokument- och ärendehantering och verksamhetssystemet EDP Vision.

Elisabet Spangenberg

Bygglovkoordinator
Elisabet Spangenberg
Telefon: 0611 - 34 81 33
Arbetsområden: Administrativ koordinator främst för plan- och byggavdelningen men även miljöavdelningen. Stöd i dokument- och ärendehantering och verksamhetssystemet EDP Vision.