Teknikavdelningen

På avdelningen Teknik har vi ansvar för bland annat gator och vägar, handikapptillstånd, parker och lekplatser, mätnings- och kartfrågor, lokala trafikföreskrifter, felanmälan, tillståndsärenden, adressering och lägenhetsregister.

Dessutom jobbar vi med alla frågor som rör parkering och broöppning.

Mer information om dessa frågor finns under modulen Boende, miljö och trafik högst upp på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Teknikchef, vakant

Teknikchef
Niclas Hälldahl
Telefon: 0611-34 80 37

Mathias Rönnqvist

Teknisk handläggare
Mathias Rönnqvist

Telefon: 0611 - 34 81 23
Arbetsområde: Tillstånd enligt ordningslagen. Driftsfrågor för: hamn- och kaj, park och naturmark, kommunala elanläggningar, dagvatten och parkeringsövervakning. Ansvarig för parkentreprenaden, Skogsförvaltning.

Niclas Rydmark

Teknisk handläggare
Nicklas Rydmark

Telefon: 0611 - 34 81 45
Arbetsområde: Driftsfrågor gator och parkeringsytor, Ansvarig för gatuentreprenaden, snöröjning, sandning, skador i gatumiljö.

Mona Lidén

Teknisk handläggare
Mona Lidén

Telefon: 0611 - 34 81 05
Arbetsområde: Adressering, mät och kartuppgifter.

Hans Hägglund

Projektledare
Hans Hägglund

Telefon: 0611 - 34  80 45
Arbetsområde: Projektledare investeringsprojekt.

Staffan Gilliusson

Projektledare
Staffan Gilliusson
Telefon: 0611 - 34 81 93
Arbetsområde: Projektledare investeringsprojekt, broar.

Marianne Berglund

Mätningsingenjör
Marianne Berglund
Telefon:0611 - 34 81 18
Arbetsområde:  Mät- och kartuppgifter, uppdragsansvar. RH2000.

Lars-Göran Edin

Mätningsingenjör
Lars-Göran Edin  

Telefon: 0611 - 34 81 19
Arbetsområde: Mät- och kartuppgifter, arkivansvar.

Ulf Rehnberg

Trafik-och infrastrukturplanerare
Ulf Rehnberg

Telefon: 0611 - 34 81 22
Arbetsområde: trafikplanering

Frida Ullberg

Trafikingenjör
Frida Ullberg

Telefon: 0611 - 34 81 96
Arbetsområde: transportdispens, grävtillstånd