Skolförvaltningen

Johannesgergshuset
Birgitta Wigren

Förvaltningschef / Skolchef för Skolförvaltningen
Birgitta Wigren
Telefon: 0611-34 89 20
E-post: birgitta.wigren@harnosand.se

Förberedd för framtiden

Genom att skapa en god lärandemiljö ger vi våra barn och ungdomar förutsättningar till en hög måluppfyllelse. Med god lärandemiljö menar vi att vuxna i alla sammanhang är förebilder för våra barn, därför är alla vuxnas bemötande lika viktigt.

Alla vuxna i våra verksamheter tror att barn/elever vill och kan lära sig och därför har vi höga förväntningar.

Tydliga ramar och regler skapar trygghet och förutsättningar för lärande. Sammantaget leder detta till hög måluppfyllelse.