Donationsstiftelser

Skolförvaltningen förvaltar ett antal donationsstiftelser som det är möjligt att söka utdelning från. En utförligare beskrivning och vilka krav respektive fond har hittar du via kommunens e-tjänster. Information om stipendierna och hur du ansöker finns tillgänglig via ovanstående länk från november till april som även är ansökningstiden för stipendierna. 

Frågeställningar kring fonder görs till skolornas expeditioner
eller till skolforvaltningen@harnosand.se