Donationsstiftelser

Skolförvaltningen förvaltar ett antal donationsstiftelser som det är möjligt att söka utdelning från. En utförligare beskrivning och vilka krav respektive fond har hittar du under menyn till vänster.

Senast 30 april lämnas ansökan till Stipendiekommittén med adress:
Skolkontoret
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Ansökan kan också lämnas via e-post till:
skolforvaltningen@harnosand.se

Frågeställningar kring fonder görs till skolornas expeditioner
eller till Anna Prytz