För elever inom grundskolan

En ansökan om stipendium ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Skola och klasstillhörighet
  • Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur
  • Motivering

Stiftelser för elever i grundskolan:

J Haslums donationsfond vänder sig till sökande från f.d. Högsjö kommun och är för vidare studier.