För lovande musiker

Stiftelse för musiker:

  • Sidnerska donationsstiftelsen.

Fonden vänder sig till lovande sångare eller musiker bosatta i kommunen. Den kan efter ansökan ge bidrag till vidareutbildning eller instrumentinköp. Det finns en släktförening som är med och föreslår stipendiater.

Ansökan lämnas till Musik & Kulturskolan som sammanställer förslag till utdelning.