Kvalitetsredovisningar

Med den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 så togs kravet på Kvalitetsredovisning bort.

Däremot så höjdes kraven på systematiskt kvalitetsarbete så Skolförvaltningen kommer under året att jobba fram nya former för arbetet med kvalitetsredovisning.