Skolförvaltningens verksamheter

Skolförvaltningen ansvarar för verksamheter för barn och ungdomar från 1-21 år.

Skolkontoret är en central funktion inom skolförvaltningen och ansvarar för den övergripande myndighetsutövningen, stödjer skolnämndens arbete samt har till uppgift att stötta skolledning och administration på rektorsområden.