Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med höstterminen det år dom fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Den bör utgå från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till barnens behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om fritidshemmen i Härnösand