Grundskolan

Fyra glada flickor

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Den består av 9 läsår, och varje läsår består av en höst- och en vårtermin. Grundskolan är tillgänglig för alla barn mellan 7 och 16 år. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns specialskola och grundsärskola.

De allra flesta skolor i Sverige är kommunala, vilket innebär att det är kommunen som är huvudman för verksamheten.

Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar har även rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola. Fristående skolor öppna för alla och måste vara godkända av Skolinspektionen.

Läs mer om grundskolorna i Härnösand