Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program.

Det finns åtta nationella program. för de elever som inte kan eller vill gå på ett nationellt program finns två individuella program

De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

Läs mer om Gymnasiesärskolan i Härnösand