Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning.

Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för vidare studier och för ett framtida yrkes- och samhällsliv.

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

  • 17 nationella program som pågår under 3 år. De är indelade i obligatoriska kurser, valbara kurser, individuella val, kärnämnen och projektarbete. Totalt finns det 17 nationella program.
  • Individuella program för elever med speciella utbildningsbehov. Det kan till exempel handla om elever som vill gå en lärlingsutbildning.
  • Specialutformade lokala program som kombinerar ämnen från olika nationella program.

Läs mer om Härnösands gymnasium