Pedagogisk omsorg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.

Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till 12 år. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.