Äldreomsorg

Kvalitet

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av socialnämnden arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheterna.

Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att få nöjda medborgare och medarbetare.