Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav och vilken stöd- och omsorgsnivå som ska finnas inom Härnösands kommuns äldreomsorg samt inom den som drivs av entreprenörer.

Syftet är att klargöra vad den enskilde och dennes närstående har rätt att förvänta sig i form av bemötande, stöd och omsorg.

Kvalitetsdeklarationer