Social dokumentation i offentliga och enskilda verksamheter

Vägledningen i social dokumentation riktar sig till den del av socialförvaltningen som verkställer beslut om insatser för äldre såväl inom offentlig som inom enskild verksamhet.

Den sociala dokumentationen som rör enskilda personer ska tillgodose många behov. Det är därför viktigt att klargöra syftet med dokumentationen för att kunna bestämma vad som ska dokumenteras, av vem och på vilket sätt.

Läs Socialförvaltningens vägledning i social dokumentationPDF (pdf, 385.6 kB)