Pågående projekt - Socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorgen

  • SkolFam - en arbetsmodell med syfte att skapa bättre förutsättningar för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan

  Äldreomsorgen

  • Värdegrund i praktiken