Förstärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Projektets namn
Förstärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
 
Syfte
Att implementera rutiner i kvinnofridsärenden. Revidering av handlingsplan och uppföljning av handläggningsrutinerna. Kommunen ska utveckla arbetet i att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld genom utbildning och bättre struktur i nätverksträffar med mera.
 
Målgrupp
Stöd till kvinnor och barn som bevittnat våld
 
Projekttid
2010-08-01-2014-12-31

Projektägare
Socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen

För mer information
Socialsekreterare Lotta Losäter
Ekonomi och vuxenenheten IFO
0611-34 83 29