Socialförvaltningens målsättning

Vår målsättning är att på Socialnämndens uppdrag tillhandahålla en god vård och omsorg i Härnösands kommun, samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra och känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses.