Äldreomsorg

Om du inte kan klara de vardagliga sysslorna själv eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst.

Om hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Läs mer om äldreomsorgen i Härnösand