Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara:

  • begåvningsmässig (utvecklingsstörning).
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom eller psykossjukdom).
  • neuropsykiatrisk (till exempel Aspergers syndrom).
En livboj i solnedgång
  • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi).

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan också innebära en funktionsnedsättning om du på grund av din psykiska ohälsa upplever svårigheter att klara av din vardag.

Vilken hjälp kan jag få?

Många olika myndigheter och organisationer kan ge stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Det finns i kommunen ett antal olika verksamheter och stöd för personer med funktionsnedsättning som man kan ansöka om hos stöd- och biståndsenheten.
Telefon 0611-34 82 01

Läs mer under Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning