Politik och demokrati

Härnösands rådhus

Härnösands rådhus.

Kommunen är en demokratiskt styrd myndighet. Politikerna beslutar om saker som berör invånarna och arbetar för kommunens framtid. Kommunens främsta mål är att ge alla som bor här bra service.

Politikerna väljs av medborgarna vart fjärde år. Du som bor i Härnösand har inflytande över kommunens beslut även när det inte är val. Genom offentlighetsprincipen kan du ta del av alla dokument och lämna synpunkter till politiker och tjänstemän.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leds av kommunalrådet Andreas Sjölander. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige leds av Jasenko Omanovic. Efter valet 2014 har Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet majoritet i kommunfullmäktige.

Det finns fyra nämnder som ska genomföra den politik som kommunfullmäktige har beslutat. Kommunfullmäktige bestämmer vilka politiker som ska vara med i de olika nämnderna. Under varje nämnd finns en förvaltning som utför arbetet som politikerna i nämnderna har bestämt.