Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blir officiell från och med den 1 januari 2018 och ersätter då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2018-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige protokoll 2018-10-22.pdfPDF (pdf, 636.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Socialnämnden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer162, 164
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Nedladdningsbart protokollSocialnämndens protokoll 2018-10-25 Omedelbart justerade paragrafer.pdfPDF (pdf, 484.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering

 3. Socialnämnden enskilda ärenden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer115-117
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering

 4. Samhällsnämnden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareChristina Norberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2018-10-25.pdfPDF (pdf, 475.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon.pdfPDF (pdf, 760.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Följande fordon har flyttats inom kommunen enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1992:1299).

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i  Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 6. Skolnämnden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolförvaltningen, Johannesbergsgatan 3, Härnösand.
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Skolnämnd 2018-10-25.pdfPDF (pdf, 431.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Socialnämnden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2018-10-25.pdfPDF (pdf, 519.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Socialnämnden enskilda ärenden 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunstyrelsen 2018-11-06
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollHandlingar kommunstyrelsen 2018-11-06.pdfPDF (pdf, 21.8 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsen 2018-11-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer§ 197
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2018-11-06 § 197 direktjusterad.pdfPDF (pdf, 330.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf 197

 11. Kommunstyrelsen 2018-11-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2018-11-06.pdfPDF (pdf, 688.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 82
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 82.pdfPDF (pdf, 1.6 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Socialnämndens utskott 2018-11-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe. Läs mer om att överklaga ett beslut.