Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blir officiell från och med den 1 januari 2018 och ersätter då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Skolnämnden 2018-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand.
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Skolnämnden 2018-04-26.pdfPDF (pdf, 650.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Samhällsnämnden 2018-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Paragrafer§§ 76-99
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareChristina Norberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2018-05-03.pdfPDF (pdf, 287.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Socialnämnden extra sammanträde 2018-05-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareUlla Fröberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden extra sammanträde 2018-05-07.pdfPDF (pdf, 267.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunstyrelsen 2018-05-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletKommunreception, Stadshuset, Norra Kyrkogatan 3
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2018-05-08.pdfPDF (pdf, 429.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Socialnämndens utskott 2018-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareUlla Fröberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Enskilda ärenden

 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 44,47,48
  Förvaringsplats för protokolletKommunreception, Stadshuset, Norra Kyrkogatan 3
  SekreterareJeanette George
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunfullmäktige 2018-05-28
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunreception, Stadshuset, Norra Kyrkogatan 3
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2018-05-28.pdfPDF (pdf, 32.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe. Läs mer om att överklaga ett beslut.