Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blir officiell från och med den 1 januari 2018 och ersätter då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Skolnämnden 2018-08-30 omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolförvaltningen, Johannesbergsgatan 3.
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnden 2018-08-30 omedelbar justering § 74.pdfPDF (pdf, 251 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Socialnämnden 2018-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer118, 125
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Samhällsnämnden 2018-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Paragrafer126-152
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareChristina Norberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2018-08-30.pdfPDF (pdf, 331.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämnden 2018-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2018-08-30.pdfPDF (pdf, 373 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Skolnämnden 2018-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3.
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2018-08-30.pdfPDF (pdf, 603.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsen 2018-09-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer146-148
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2018-09-04_direktjusterade.pdfPDF (pdf, 260.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kungörelse - Slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun och landsting 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaLänsstyrelsen Västernorrland, Nybrogatan 15
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse - Slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun och landsting 2018.pdfPDF (pdf, 134.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun och landsting 2018

 8. Kommunstyrelsen 2018-09-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletCentraldiariet, Stadshuset
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2018-09-04.pdfPDF (pdf, 507.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunfullmäktige 2018-09-24
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2018-09-24.pdfPDF (pdf, 70.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 66-67
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-18 § 66-67.pdfPDF (pdf, 108.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Socialnämndens utskott 2018-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareUlla Fröberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe. Läs mer om att överklaga ett beslut.