Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blir officiell från och med den 1 januari 2018 och ersätter då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens utskott 2018-07-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer113
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 2. Socialnämndens utskott 2018-07-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer114-122
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareUlla Fröberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe. Läs mer om att överklaga ett beslut.