Kommunalråd

Härnösands kommun har tre kommunalråd. Kommunalråden har sin arbetsplats i Rådhuset.

Andreas Sjölander.

Kommunstyrelsens ordförande
Andreas Sjölander (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

Karin Frejarö

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Karin Frejarö (MP)
Telefon: 0611-34 80 25
E-post: karin.frejaro@harnosand.se

Anders Gäfvert

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Anders Gäfvert (M)
Telefon: 0611-34 80 96
E-post: anders.gafvert@harnosand.se

Härnösands kommun har en politiker samordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunalråden och ledamöterna i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Valnämnden administrativt.

Anders Gäfvert

Politiker samordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se