Allmänhetens frågor

På kommunfullmäktiges sammanträden finns nu "allmänhetens frågestund". Där kan du som medborgare ställa frågor till våra politiker. Ordföranden läser upp din fråga som sedan besvaras av våra politiker. Alla ledamöter i fullmäktige kan besvara frågan

Svaret på din fråga får du i webb-TV eller när du läser protokollet.

Här skriver du din fråga