Motioner

Alla ledamöter i fullmäktige har möjlighet att väcka frågor och lämna förslag till beslut genom att lämna in en motion. Motionen kommer sedan att beredas hos kommunstyrelsen för att återkomma till fullmäktige med ett svar på motionen.

Här kan du läsa de motioner som inkommit under 2017. Du kan även se vad som händer i beredningen av motionerna.

Motioner inkomna 2017

Nummer

Datum

Motionär

Motion

Handläggning

KS17-47

2017-01-27

Anders Gäfvert (M)

En tryggare stad och kommunPDF (pdf, 277.2 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-51

2017-01-30

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunenPDF (pdf, 156.1 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-85

2017-02-23

Ida Skogström (M)

JobbmässaPDF (pdf, 434 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-86

2017-02-23

Ida Skogström (M)

Instiftande av lärarpris i Härnösands kommunPDF (pdf, 255.5 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-215

2017-04-14

Göran Viren Sjögren (M)

En friskare befolkning i HärnösandPDF (pdf, 122.4 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-294

2017-05-24

Anders Gäfvert (M)

Genomför en lokal ceremoni på Veterandagen den 29 majPDF (pdf, 702.2 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-565

2017-10-12

Göran Virén Sjögren (M)

Säkrare och miljövänligare färdtjänst i HärnösandPDF (pdf, 252.4 kB)

Överlämnat till KS för beredning

KS17-590

2017-10-24

Eva Olstedt Lundgren (L)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndPDF (pdf, 184.1 kB)

Överlämnat till KS för beredning

KS17-591

2017-10-24

Alliansen

Nytt äldreboende TorsvikPDF (pdf, 183.7 kB)

Överlämnat till KS för beredning