Motioner

Alla ledamöter i fullmäktige har möjlighet att väcka frågor och lämna förslag till beslut genom att lämna in en motion. Motionen kommer sedan att beredas hos kommunstyrelsen för att återkomma till fullmäktige med ett svar på motionen.

Här kan du läsa de motioner som inkommit under 2018. Du kan även se vad som händer i beredningen av motionerna.

Motioner inkomna 2018

Nummer

Datum

Motionär

Motion

Handläggning

KS18-11

2018-01-05

Anders Gäfvert

Snöröjning och vinterväghållningPDF (pdf, 13.4 kB)

Överlämnad till KS för beredning