Motioner 2016

Här kan du läsa de motioner som inkommit under 2016.

Motioner inkomna 2016

Nummer

Datum

Motionär

Motion

Handläggning

KS16-92

2016-02-15

Alliansen

Nytt äldreboendePDF (pdf, 343.2 kB)

Beslut i KF 2017-01-30 § 5PDF (pdf, 256.4 kB)

KS16-93

2016-02-15

Anders Gäfvert (M)

Bevara och utveckla medicinskt rehab i HärnösandPDF (pdf, 674.5 kB)

Beslut i KF 2016-09-26 § 120PDF (pdf, 92.4 kB)

KS16-126

2016-02-26

Jonny Lundin (C)

Borgmästaravtalet: Genomförandet av Parisavtalet COP21PDF (pdf, 480.7 kB)

Beslut i KF 2016-11-28 § 159PDF (pdf, 88.3 kB)

KS16-131

2016-03-02

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Ge alla barn i Härnösand ett eget bibliotekPDF (pdf, 502.3 kB)

Beslut i KF 2016-11-28 § 158PDF (pdf, 88.6 kB)

KS16-132

2016-03-02

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Hantering av motionerPDF (pdf, 458.3 kB)

Beslut i KF 2016-09-26 §121PDF (pdf, 93.3 kB)

KS16-143

2016-03-07

Anders Gäfvert (M)

NäringslivsstrategiPDF (pdf, 262 kB)

Beslut i KF 2017-01-30 § 10PDF (pdf, 94.2 kB)

KS16-144

2016-03-07

Alliansen

Ledning och styrning av Mellersta Norrlands PensionsstiftelsePDF (pdf, 391.7 kB)

Beslut i KF 2016-10-27 § 136PDF (pdf, 89 kB)

KS16-161

2016-03-11

Ingemar Wiklander (KD)

Utred kommunens framtida ägande av anläggningarPDF (pdf, 512.4 kB)

Hos kommunstyrelsen för beredning.

KS16-175

2016-03-18

Göran Virén Sjögren (M)

Komplettering av Härnösand ArenaPDF (pdf, 379 kB)

Beslut i KF 2016-11-28 § 160PDF (pdf, 88.7 kB)

KS16-178

2016-03-22

Sverigedemokraterna

Om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i HärnösandPDF (pdf, 505.3 kB)

Beslut i KF 2017-01-30 § 9PDF (pdf, 96 kB)

KS16-241

2016-04-25

Anders Gäfvert (M)

Alternativa driftsformer för Ridskolan och Härnösand Hästsport ArenaPDF (pdf, 274.5 kB)

Utgick från KS 2016-10-24

KS16-251

2016-04-26

Liberalerna

Se över eftersatt underhåll av infrastrukturPDF (pdf, 296.5 kB)

Begäran om yttrande skickat till samhälls-förvaltningen 2016-05-04

KS16-279

2016-05-10

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Låt barn och ungdomar göra sig hördaPDF (pdf, 461.4 kB)

Beslut i KF 2017-04-24 § 61PDF (pdf, 185.4 kB)

KS16-326

2016-05-30

Göran Virén Sjögren (M)

Se över rutiner och handläggningen av serveringstillstånd för alkoholdryckerPDF (pdf, 296.3 kB)

Beslut i KF 2016-09-26 § 119PDF (pdf, 83.9 kB)

KS16-439

2016-09-21

Alliansen

Nytt handläggarstödPDF (pdf, 224.9 kB)

Beslut i KF 2017-04-24 § 60PDF (pdf, 259.7 kB)

KS16-499

2016-10-28

Sverigedemokraterna

Renovera/bygga om Hamrelidens kajPDF (pdf, 216.7 kB)

Yttrande från samhällsförvaltningen inkommit 2017-03-01

KS16-500

2016-10-27

Liberalerna

Bygg offentlig toalett vid LandsarkivetPDF (pdf, 151.1 kB)

Begäran om yttrande skickat till samhällsförvaltningen 2016-11-07

KS16-537

2016-11-22

Anders Gäfvert (M)

Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolanPDF (pdf, 271.1 kB)

Skolnämnden antagit sitt yttrande 2017-02-23

KS16-576

2016-12-12

Olle Löfgren (L)

YrkesmentorerPDF (pdf, 269.5 kB)

Hos kommunstyrelsen för beredning.