Motioner 2017

Här kan du läsa de motioner som inkommit under 2017.

Motioner inkomna 2017

Nummer

Datum

Motionär

Motion

Handläggning

KS17-47

2017-01-27

Anders Gäfvert (M)

En tryggare stad och kommunPDF (pdf, 277.2 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-51

2017-01-30

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunenPDF (pdf, 156.1 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-85

2017-02-23

Ida Skogström (M)

JobbmässaPDF (pdf, 434 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-86

2017-02-23

Ida Skogström (M)

Instiftande av lärarpris i Härnösands kommunPDF (pdf, 255.5 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-215

2017-04-14

Göran Viren Sjögren (M)

En friskare befolkning i HärnösandPDF (pdf, 122.4 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-294

2017-05-24

Anders Gäfvert (M)

Genomför en lokal ceremoni på Veterandagen den 29 majPDF (pdf, 702.2 kB)

Överlämnad till KS för beredning

KS17-565

2017-10-12

Göran Virén Sjögren (M)

Säkrare och miljövänligare färdtjänst i HärnösandPDF (pdf, 252.4 kB)

Överlämnat till KS för beredning

KS17-590

2017-10-24

Eva Olstedt Lundgren (L)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndPDF (pdf, 184.1 kB)

Överlämnat till KS för beredning

KS17-591

2017-10-24

Alliansen

Nytt äldreboende TorsvikPDF (pdf, 183.7 kB)

Överlämnat till KS för beredning