Sammanträdesdagar KF

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar under 2018

Månad

Datum

Tid

Oktober

22

13.15

November

26

13.15

December

17

13.15

 

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

28

13.15

Februari

25

13.15

Mars

25

13.15

April

29

13.15

Maj

27

13.15

Juni

17

13.15

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

30

13.15

Oktober

28

13.15

November

25

13.15

December

16

13.15