Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad. Sammanträdesdatumen och ärenden hittar du i vänstermenyn. 

Ordförande i kommunstyrelsen är Andreas Sjölanderlänk till annan webbplats (S)
förste vice ordförande är Karin Frejarölänk till annan webbplats (MP)
andre vice ordförande är Anders Gäfvertlänk till annan webbplats (M)