Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här kan du ta del av kommunstyrelsens beslut i korthet. Första sammanfattningen av besluten gjordes efter sammanträdet 29 november 2016. Därför finns inga tidigare sammanfattningar.

Beslut från tidigare år