Frågepanelen

Flygbild över centrala Härnösand

Här kan du ställa frågor till de politiska partier som är representerade i Härnösands kommun. Dina frågor visas på webbplatsen när de har besvarats.

Tänk på att det här är ett frågeforum och ditt inlägg ska innehålla någon typ av fråga till våra politiker.

Frågor om politik

Det ska vara politiska frågor. Andra frågor eller synpunkter kan du lämna via Synpunkt Härnösand.

Skriv gärna ditt namn när du ställer frågan.

Vissa frågor tas bort

Det finns anledning till att en text inte publiceras.

  • Det är inte en fråga.
  • Det är inte en politisk fråga.
  • Frågan följer inte kraven enligt lag.

Krav enligt lag

Din fråga får exempelvis inte:

  • innehålla kränkningar eller förolämpningar av personer
  • vara hotfull, obscen eller av stötande karaktär
  • uppmana till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • innebära att tystnadsplikt bryts
  • innehålla hets mot folkgrupp.