Frågepanelen

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av kommunmedborgarna vart fjärde år. Beslutar om kommunens viktiga frågor som budget, planer och dylikt.

Bild på Andreas Sjölander

Andreas Sjölander (S)

Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunfullmäktiges ordförande 
 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har framför allt ansvaret för ekonomin samt förbereder ärenden till fullmäktige.

Bild på Fred Nilsson

Fred Nilsson (S)

Kommunstyrelsen, ordförande, kommunalråd 
 
 
Bild på Karin Frejarö

Karin Frejarö (MP)

Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, kommunalråd 
 
 
Bild på Anders Gäfvert

Anders Gäfvert (M)

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande, kommunalråd 
 
 
Bild på Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson (V)

Kommunstyrelsen, majoritetsföreträdare 
 
 
Bild på Jonny Lundin

Jonny Lundin (C)

Kommunstyrelsen,  
 
 
Bild på Karin Högberg

Karin Högberg (KD)

Kommunstyrelsen,  
 
 
Bild på Eva Olstedt Lundgren

Eva Olstedt Lundgren (L)

Kommunstyrelsen,  
 
 
Bild på Lars Lundgren

Lars Lundgren (SD)

Kommunstyrelsen,  
 

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden ska möta arbetsmarknadens krav på arbetskraft genom integration, utbildning och praktiskt arbete. Våra verksamheter är komvux, särvux, YH-utbildningar, uppdragsutbildningar, integrationsverksamheten, lärcentrum och arbetsmarknadsfrågor.

Samhällsnämnden

Här arbetar vi med alla uppdrag som rör kommunens fysiska planering, det vill säga hur det skall se ut i Härnösands kommun i framtiden, samt var och hur vi skall bygga och utveckla våra områden. Samhällsnämnden ansvarar för frågor som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd, mark- och skog, gata/väg, naturvård, mätnings- och karthantering, miljöledningsarbete, energiplanering samt bostadsanpassning. Vi ansvarar också för kultur- och fritidsfrågor samt kommunens ungdomsgård.

Bild på Sara Nylund

Sara Nylund (S)

Samhällsnämnden, ordförande 
 
 
Bild på Britta Knapp Eriksson

Britta Knapp Eriksson (MP)

Samhällsnämnden, 1:e vice ordförande 
 

Skolnämnden

Skolnämndens ansvar omfattar förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasium, och musik- och kulturskolans verksamhet.

Bild på Ann-Christine Myrgren

Ann-Christine Myrgren (S)

Skolnämnden, ordförande 
 
 
Bild på Åke Hamrin

Åke Hamrin (V)

Skolnämnden, 1:e vice ordförande 
 

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Bild på Krister McCarty Fagerström

Krister McCarty Fagerström (S)

Socialnämnden, Ordförande 
 
 
Bild på Susanne Forsberg

Susanne Forsberg (S)

Socialnämnden, 1:e vice ordförande