Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Härnösands kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ditt förslag ska gälla en fråga som rör kommunens verksamhet och som kommunen har ansvar för. Du kan inte ta upp flera olika frågor i samma förslag.

Förslaget får inte beröra kommunens myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd. Ett medborgarförslag får inte heller strida mot lag eller annan författning. Mer information om hur medborgarförslag fungerar

Medborgarförslag eller synpunkt?

Tänk på att synpunkter på kommunens verksamhet som inte är medborgarförslag ska lämnas via Synpunkt Härnösand.

Här kan du lämna ditt medborgarförslag
Fyll i dina kontaktuppgifter.Ditt medborgarförslagBifoga filer, max 30 megabyte
Om du vill kan du bifoga filer med ditt medborgarförslag. Men observera att filerna tillsammans inte får vara större än 30 megabyte. Det är e-postfunktionen som har en max-storlek för bilagor. Om du skickar större filer kommer förslaget inte fram.Jag godkänner att mitt namn och mitt medborgarförslag publiceras på Härnösands kommuns hemsida www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00. * (obligatorisk)
Multiple selection