Inkomna medborgarförslag

På denna sida presenteras medborgarförslag som skickats till Härnösands kommun.
Om du söker äldre medborgarförslag än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet.

 Medborgarförslag under pågående handläggning

Diarienummer

Inkom

Förslagsställare

Medborgarförslag

Status

KS17-13

2017-01-09

Sven Marcusson

FörvaltningshusPDF (pdf, 31.6 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för besvarande

KS17-131

2017-03-13

Tore Sowell

Borgmästaren i HärnösandPDF (pdf, 95.7 kB)

Överlämnat till kommunfullmäktige för beredning

KS17-93

2017-02-27

Örjan Asplund

Ekosystemtjänster i den kommunala planeringenPDF (pdf, 10.7 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för besvarande

KS17-251

2017-05-05

Ann-Louice Östling

FriskvårdsfruktPDF (pdf, 51.7 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för besvarande

KS17-445

2017-07-27

Mona Nordin

Inköp av moderna sittmiljöerPDF (pdf, 51.7 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-414

2017-07-18

Erik Borglund

RullskidorPDF (pdf, 53.3 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-454

2017-08-09

Fredrik Boström

Sommarrodel VårdkasenPDF (pdf, 55.4 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-319

2017-06-09

Sara Marklund

Ta bort tillståndsansökan för att ha ett mindre antal hönor i tätbebyggt områdePDF (pdf, 59.9 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-521

2017-09-25

Barbro Westerholm

Reducerat pris av fiberanslutning till Häggdångers bygdegård och övriga samlingslokaler på landsbygdenPDF (pdf, 55.9 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för besvarande

KS17-560

2017-10-10

Lars Högberg

SambiblioteketPDF (pdf, 51.2 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för besvarande

KS17-539

2017-11-06

Andreas Menzel

Förbättringar av avfasningar av trottoarer i Härnösands centrumPDF (pdf, 174.8 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-611

2017-11-10

Lennart Vessberg

Cykelled Trädgårdsgatan - UniversitetsbackenPDF (pdf, 61.1 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-614

2017-11-13

Lars Högberg

Minnesplatta över Nils GisslerPDF (pdf, 176.3 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-649

2017-12-05

Johanna Björk Jonasson

Preparerade anslutningslängdspår för en hållbar framtidPDF (pdf, 179 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för besvarande

KS17-647

2017-12-07

Alexander Öberg-

Beswick

KulturcentrumPDF (pdf, 172.1 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning och besvarande

KS18-8-312

2018-01-03

Anna Åsard

PromenadstråkPDF (pdf, 168.9 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS18-29

2018-01-14

Andreas Ekman

Parkering Brännans förskolaPDF (pdf, 222.3 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS18-28

2018-01-14

Isedora Skogström

Huskurage - Förebyggande arbete mot våld i nära relationerPDF (pdf, 230.6 kB)

Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning

KS18-69-824

2018-02-02

David Wiklund

Björners backePDF (pdf, 224.6 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS2018-000093-332

2018-02-19

Linda Nyberg

Bygg en lekplats på HemsönPDF (pdf, 170.1 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS2018-000101

2018-02-22

Ines Bylund

Angående kommunens föreningsbidragPDF (pdf, 226.2 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS2018-000123-814

2018-03-06

Malin Wedin

GrillplatsPDF (pdf, 168.8 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS18-153-512:1

2018-03-26

Carola Pålsson

Sänkt hastighet, StenhammarvägenPDF (pdf, 172.5 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS18-159-020

2018-03-28

Olle Bäckström

Bemannade skolbibliotekPDF (pdf, 170.6 kB)

Överlämnat till skolnämnden för beredning och besvarande

KS2018-000169-480

2018-04-03

BrittMarie Dahlström

HundrastparkPDF (pdf, 171.7 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

KS18-164-512

2018-04-03

Thomas Mohlin

Sänk hastighetenPDF (pdf, 170.5 kB)

Överlämnat till samhällsnämnden för beredning och besvarande

 

 

För att kunna läsa våra dokument i pdf-format behövs Adobe Reader. Hämta en gratisversion av Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster