Synpunkt Härnösand

Illustration av symbolen för appen synpunkt Härnösand

App till din telefon

Du kan även hämta Synpunkt Härnösand som gratis app till din telefon.

Sök efter "Synpunkt Härnösand" i App Store eller Google Play.

Härnösands kommun vill ge dig bra hjälp och service. Därför är det viktigt att få veta vad du tycker om oss och våra verksamheter.

Du kan lämna din synpunkt i formuläret här under. Du kan även skriva ut en blankett skicka in den. Naturligtvis kan du alltid ringa in till servicecenter på telefonnummer: 0611-34 80 40 som registrerar din synpunkt.

Vad händer med din synpunkt?

Efter du lämnat din synpunkt skickas den till berörd handläggare. Vi kommer att försöka ge dig ett svar inom 10 arbetsdagar, om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

OBS! Under sommaren kommer svarstiderna att bli längre, eftersom många har semester och inte har möjlighet att svara på synpunkter.

När du lämnar din synpunkt med kontaktuppgifter registreras de i datasystemet och blir allmän handling. Detta innebär att alla som begär kan ta del av handlingen om de önskar. Det gäller inte om synpunkten innehåller sekretesskyddat material. Du kan även välja att vara anonym men då kan vi inte återkomma till dig.

Felanmälan

För felanmälan ska du inte använda synpunktshanteringen. På följande sida hittar du kontaktuppgifter för felanmälan beroende på vad ditt ärende gäller. harnosand.se/felanmalan

Här lämnar du din synpunkt