Arbetslivsnämnden

Nämndens ansvarsområde är arbetsmarknad/sysselsättning, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända.

Nämnden fattar beslut och förvaltningens tjänstemän verkställer. Lite förenklat kan man säga att nämnden har hand om vad och förvaltningen om hur

E-postadress till Arbetslivsnämnden: arbetslivsforvaltningen@harnosand.se