Sammanträdesdagar - Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar följande torsdagar under 2018.

Sammanträdesdagar 2018

Månad

Datum

Tid

Januari

-

-

Februari

15

08.00

Mars

22

08.00

April

26

08.00

Maj

24

08.00

Juni

14

08.00

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

13

08.00

Oktober

25

08.00

November

22

08.00

December

13

08.00