Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar Samhällsnämnden 2017

Månad

Datum

Tid

Lokal för sammanträde

Januari

26

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Februari
Mars

16

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

April

27

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Maj

24

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Juni

21

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Juli
Augusti

31

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

September

28

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Oktober

26

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

November

23

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

December

14

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

 

Sammanträdesdagar Samhällsnämnden 2018

Månad

Datum

Tid

Lokal för sammanträde

Januari

-

-

-

Februari

8

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Mars

1

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

April

5

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Maj

3

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Juni

14

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Juli
Augusti

30

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

September

27

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Oktober

25

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

November

22

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

December

13

08.15

Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek