Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för skolnämnden 2018

Månad

Datum

Tid

Plats

Januari

25

08.15

Rådhuset, KS-salen

Februari

22

08.15

Rådhuset, KS-salen

Mars

22

08.15

Rådhuset, KS-salen

April

26

08.15

Rådhuset, KS-salen

Maj

24

08.15


Juni

-

-

-

Juli

-

-

-

Augusti

30

08.15

Rådhuset, KS-salen

September

27

08.15

Rådhuset, KS-salen

Oktober

25

08.15

Rådhuset, KS-salen

November

22

08.15

Rådhuset, KS-salen

December

13

08.15

Rådhuset, KS-salen

 

Ärendeberedning för skolnämnden 2018

Månad

Datum

Tid

Plats

Januari

15

08.15

Skolkontoret

Februari

8

08.15

Skolkontoret

Mars

8

08.15

Skolkontoret

April

12

08.15

Skolkontoret

Maj

9

08.15

Skolkontoret

Juni

-

-

-

Juli

-

-

-

Augusti

16

08.15

Skolkontoret

September

13

08.15

Skolkontoret

Oktober

11

08.15

Skolkontoret

November

8

08.15

Skolkontoret

November

29

08.15

Skolkontoret