Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för skolnämnden 2017

Månad

Datum

Tid

Plats

Januari

26

08.15

Arbetslivsförvaltningen, Linden

Februari

23

08.15

Arbetslivsförvaltningen, Linden

Mars

23

08.15

Arbetslivsförvaltningen, Linden

April

27

08.15

Rådhuset, KS-salen

Maj

24

13.15

Rådhuset, KS-salen

Juni

-

-

-

Juli

-

-

-

Augusti

31

08.15

Rådhuset, KS-salen

September

28

08.15

Rådhuset, KS-salen

November

2

08.15

Rådhuset, KS-salen

November

23

14.15

Rådhuset, KS-salen

Öppet sammanträde för allmänheten

December

14

08.15

Rådhuset, KS-salen

 

Ärendeberedning för skolnämnden 2017

Månad

Datum

Tid

Plats

Januari

12

08.15

Skolkontoret

Februari

9

08.15

Skolkontoret

Mars

9

08.15

Skolkontoret

April

13

08.15

Skolkontoret

Maj

11

08.15

Skolkontoret

Juni

-

-

-

Juli

-

-

-

Augusti

17

08.15

Skolkontoret

September

14

08.15

Skolkontoret

Oktober

12

08.15

Skolkontoret

November

9

08.15

Skolkontoret

November

30

08.15

Skolkontoret