Sammanträdesdagar

Socialnämndens sammanträdesdagar 2018

Månad

Dag

Tid

Plats

Januari

25

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Februari

22

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Mars

22

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

April

26

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Maj

24

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Juni

20

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Juli

-Augusti

30

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

September

27

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

Oktober

25

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

November

22

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset

December

13

08.15

Sessionssalen, Nämndhuset