Granskningsrapporter 2016

Styrning och uppföljning inom grundskolan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Granskningsrapport - Styrning och uppföljning inom grundskolan.pdf 543.8 kB
PDF Skrivelse till Skolnämnden angående granskningsrapport.pdf 18.3 kB

Uppföljning av tidigare granskningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskningar.pdf 365.2 kB
PDF Skrivelse till Kommunstyrelsen och Socialnämnden angående granskningsrapport.pdf 66.8 kB

Kompetensförsörjning

Arbete med att minska sjukfrånvaron

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Granskningsrapport - Granskning av arbete med att minska sjukfrånvaro.pdf 332 kB
PDF Skrivelse till Kommunstyrelsen angående granskningsrapport.pdf 66.7 kB

Beredskap för ökade behov inom LSS

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Granskningsrapport - Granskning av beredskap för ökade behov inom LSS.pdf 201.2 kB
PDF Skrivelse till Socialnämnden angående granskningsrapport.pdf 66.8 kB