Lekmannarevisorer förbund och stiftelser

Kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorer för mandatperioden 2015 - 2018

Räddningstjänstförbundet Höga-Kusten Ådalen
Sigfrid Tjärnlund (M)

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Ann-Sofie Berglund (S)

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Ingrid Flodin (C) som ordinarie och Samuel Möller (KD) som ersättare

Mellersta Norrlands pensionsstiftelse
Peter Hasselborg (L) som ordinarie och Samuel Möller (KD) som ersättare

Svenning Anderssons donationsstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Bert Skoglund (SD)som ersättare

L.M Altins donationsstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Ingrid Flodin (C) som ersättare

Härnösands Allmänna Stiftelse
Ingrid Flodin (C) som ordinarie och Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare

(Sjökaptenen) Johan Nybergs donationsstiftelse 
Samuel Möller (KD) som ordinarie och Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder
Karl Hultin (V) som ordinarie och Sigfrid Tjärnlund (M) som ersättare

Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne
Monica Flodin (MP) som ordinarie och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Johan Öbergs donationsstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Hilma Svedboms donationsstiftelse
Karl Hultin (V) som ordinarie och Ingrid Flodin (C) som ersättare

Härnösands Sociala samstiftelse
Monica Flodin (MP) som ordinarie och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Härnösands skolstiftelse nr 1
Samuel Möller (KD) som ordinarie och Sigfrid Tjärnlund (M) som ersättare

Härnösands skolstiftelse nr 2
Monica Flodin (MP) som ordinarie och Ingrid Flodin (C) som ersättare

A. Rydqvists donationsstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare

J Haslums donationsstiftelse
Samuel Möller (KD) som ordinarie och Karl Hultin (V) som ersättare

Fredrika Swedbom-Limnells donationsstiftelse 
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Monica Flodin (MP) som ersättare

Sidnerska Donationsstiftelsen
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Monica Flodin (MP) som ersättare

Härnösands skolstiftelse nr 3
Samuel Möller (KD) som ordinarie och Sigfrid Tjärnlund (M) som ersättare

Härnösands skolstiftelse nr 4 
Samuel Möller (KD) som ordinarie och Monica Flodin (MP) som ersättare

J.C Kempes minnesstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Ingrid Flodin (C) som ersättare

Wilhelm Swedboms donationsstiftelse
Monica Flodin (MP) som ordinarie och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Dynäs AB:s jubileumsstiftelse
Karl Hultin (V) som ordinarie och Sigfrid Tjärnlund (M) som ersättare

Yrkesskolans donationsstiftelse
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Ing. Föreningen THL donationsstiftelse
Peter Hasselborg (L) som ordinarie och Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare