Lekmannarevisorer kommunala bolag

Kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorer för mandatperioden 2015 - 2018

AB Härnösandshus
Sigfrid Tjärnlund (M) och Karl Hultin (V) som ordinarie
Ingrid Flodin (C) och Bo Anders Öberg (S) som ersättare

AB Härnösands kommunfastigheter
Sigfrid Tjärnlund (M) och Karl Hultin (V) som ordinarie
Ingrid Flodin (C) och Bo Anders Öberg (S) som ersättare

Härnösands Energi & Miljö AB
Bo Anders Öberg (S) och Samuel Möller (KD) som ordinarie
Ann-Sofie Berglund (S) och Monica Flodin (MP) som ersättare

Härnösands Elnät AB
Bo Anders Öberg (S) och Samuel Möller (KD) som ordinarie
Ann-Sofie Berglund (S) och Monica Flodin (MP) som ersättare

Invest i Härnösand AB
Ingrid Flodin (C) och Bo Anders Öberg (S) som ordinarie
Sigfrid Tjärnlund (M) och Bert Skoglund (SD) som ersättare

Technichus i Mittsverige AB
Monica Flodin (MP) som ordinarie och Peter Hasselborg (L) som ersättare

Kommunbränsle i Ådalen AB
Bo Anders Öberg (S) som ordinarie och Sigfrid Tjärnlund (M) som ersättare

Servanet AB
Peter Hasselborg (L) som ordinarie och Samuel Möller (KD) som ersättare

Höga Kusten destinationsutveckling AB
Karl Hultin (V) som ordinarie och Monica Flodin (MP) som ersättare