Internationellt arbete

 

En jordglob

Vi lever i en allt mer globaliserad värld och Härnösand och Sverige är en del av ett alltmer integrerat Europa. I och med att teknik och kommunikationer utvecklas och avstånden till världen krymper måste vi ta till vara på de möjligheter som därmed erbjuds.

Kommunen ska målmedvetet verka för ökad internationell samverkan. Öppenhet och nyfikenhet ska prägla vår inställning och internationell kompetens ska tillföras verksamheten.

Genom ny kunskap från bl.a. våra nya invånare och nya erfarenheter kan vi berika och utveckla kommunens verksamhet utifrån ett internationellt perspektiv.

Övergripande mål
Arbetet med internationella frågor ska bidra till utveckling av kommunen, näringslivet och den offentliga verksamheten i Härnösand.